spacer.gif, 0 kB


Spaardoel

Onze stichting brengt al sinds 1981 geld bijeen om een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. Belangrijke projecten in het verleden zijn geweest: een bijdrage aan de fundering in de jaren ’80 en daarna de restauratie van diverse glas-in-loodramen. In 2007 is 60.000 euro geschonken aan de restauratie van het Adema-orgel en in 2013 30.000 euro voor het onderhoud van de noordgevel van de kerk.
Begin 2015 hebben we besloten steeds voor een concreet doel te gaan sparen, natuurlijk in overleg met het parochieteam. Op die wijze zijn in 2016 de doopkapel en de entree aangepakt (zie tekst en foto’s onderaan). Op die wijze zijn in 2016 de doopkapel en de entree aangepakt en in 2017/2018 het glas-in-lood van de Mariakapel en bovenliggende koorzolder (zie tekst en foto’s onderaan). Sindsdien hebben wij gespaard voor werkzaamheden aan het glas-in-lood van het Priesterkoor. Wij zijn heel blij dat deze werkzaamheden op juni 2021 aangevangen zijn. Wij hebben in ieder geval 100.000 euro toegezegd aan dit omvangrijke project.

Priesterkoor
Er zijn in het priesterkoor, achter het altaar (oostkant/amsteldijkzijde), in totaal 4 paren prachtige glas-in-lood “Heiligen-ramen” met daarboven 4 ronde “Sacraments-ramen”. Om deze voor de toekomst te kunnen behouden is groot onderhoud nodig. Onder dit groot onderhoud valt; het waar nodig opnieuw verloden van de glas-in-lood ramen, kapot glas vervangen en indien nodig, de figuratieve brandbeschildering bijwerken. Daarnaast de in zeer slechte staat ijzeren brugstaven vervangen door messing exemplaren en de kettingankers behandelen/vervangen. Afsluitend het plaatsen van voorzetglas.

Mariakapel en bovenliggende koorzolder
Ons spaardoel van 2016/2017 was het bijeenbrengen van geld voor het onderhoud aan de prachtige glas-in-loodramen van de mariakapel. Dit was een urgente klus waarbij de ramen, de muur-ketting-ankers en het metselwerk moeten worden aangepakt. De ramen, met afbeeldingen uit het Oude en Nieuwe Testament, zijn in 1894 voor 540 gulden gemaakt door atelier Dobbelaere te Brugge en geschonken door parochianen. Het houten beeld van Maria met kind Jezus, vervaardigd door atelier Mayer uit Duitsland is gelukkig nog in prima staat en ouder dan de kerk zelf, want is nog afkomstig uit de voorgaande kerk. De boven de Mariakapel liggende koorzolder is uit praktische overwegingen gelijk in dit project meegenomen. In 2017 hebben wij bijna 40.000 euro bijgedragen aan dit project en in 2018 ruim 27.000 euro.

Doopkapel
Onze stichting heeft in 2015 een financieringsactie opgezet om de kosten van het groot onderhoud aan de doopkapel te kunnen betalen. De doopkapel is kunsthistorisch de interessantste ruimte van de kerk; prachtige tegeltableaus met scenes van Noach, drinkende herten en symbolische vissen. En natuurlijk zijn er vele generaties Nessers gedoopt. Vanwege het 125-jarig bestaan van de kerk wilden wij dat de doopkapel in mei 2016 kon schitteren. Het onderhoud was nodig omdat tegels van de prachtige tegeltableaus loslieten als gevolg van een vochtprobleem en erger voorkomen moest worden. Het werk was begroot op 60.000 euro en zou in fases worden uitgevoerd. De financiële resultaten van de stichting van 2014/2015 werden hiervoor ingezet. Daarnaast bedachten we de actie ‘Red de doopkapel: plak een tegel!. Een ieder kon symbolisch een tegel ‘plakken’ door 50 euro te doneren aan de stichting. Daarmee was ons doel al in februari 2016 bereikt. Op 1 mei 2016 heeft de stichting de doopkapel in prachtige staat over kunnen dragen aan het parochieteam. Tijdens de viering van het 125-jarig bestaan op 15 mei 2016 vonden de eerste twee dopen plaats!
(foto vernieuwde doopkapel: zie onderaan deze pagina)

Entree kerk
De originele houten toegangsdeuren van de kerk bleken jaren terug al aan een uitgebreide onderhoudsbeurt toe. Een groep handige parochianen boden aan deze op te knappen voordat onherstelbare schade zou ontstaan. Begin 2015 is het houtwerk en beslag van de deuren prachtig hersteld door deze heren. Echter de aangetaste muurankers maakten het onmogelijk dat de deuren verantwoord teruggehangen konden worden in de hoofdentree. Om dit mogelijk te maken heeft de aannemer die het onderhoud van de doopkapel deed ook het metselwerk van de hoofdentree hersteld en de, door vrijwilligers opgeknapte muurankers en raamwerk van het glas-in-lood opnieuw aangebracht. Hierdoor was het mogelijk dat de hoofdentree tijdens de viering van het 125-jarig bestaan van de kerk in mei 2016 prachtig hersteld was. Onze stichting heeft het aannemerswerk kunnen bekostigen door extra giften, welke speciaal voor dit doel door onze donateurs werden opgebracht.