Belastingvoordeel

Elke financiële gift aan onze stichting is aftrekbaar van de de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting vanwege onze “culturele ANBI status”. Dankzij de Geefwet kan een gift fiscale buitengewoon aantrekkelijk zijn. Voor particulieren geldt dat het schenken middels een schenkingsovereenkimst voor 5 jaar het meest gunstig is. Tot een schenkingsbedrag van €5.000 is 125%van uw gift volledig aftrekbaar van uw verzamelinkomen. Zonder schenkingsovereenkomst kunt u alleen het deel vanaf 1% tot maximaal 10% boven uw verzamelinkomen aftrekken. Dit is vooral gunstig wanneer u per jaar aan meerdere ANBI organisaties schenkt. Omdat ieders situatie weer anders is ( verschillen in belastbaar inkomen en totaal aan jaarlijkse giften ) kunnen we geen algemeen geldend rekenvoorbeeld geven. 

Om toch een idee te krijgen van wat een gift aan voordeel kan opleveren hebben we onderstaande berekening gemaakt

Stel, uw belastbaar inkomen is €40.000 ( 37,07% inkomstenbelasting), u schenkt €100 aan onze stichting en in totaal niet meer dan €400 aan diverse ANBI organisaties, dan is de rekensom:

Zonder schenkingsovereenkomst:

U schenkt €100

+25% Geefwet €25

-1% drempel €125

totaal aftrek €0

Mèt schenkingsovereenkomst voor 5 jaar:

U schenkt €100

+25% Geefwet €25

 

totaal aftrek €125

Teruggave belasting €46,34

U betaalt in feite €53,66

Indien u voor de inkomstenbelasting in de hoogste belastingschijf vat ( belastbaar inkomen vana €68.508 ) is de rekensom met schenkingsovereenkomst gunstiger.

Bedrijven die linde de vennootschapsbelasting vallen kunnen hun schenking aan onze stichting voor €150 aftrekken van hun fiscale winst ( maximum van de extra 50% = €2.500)

Onze stichting hoeft over uw gift geen schenk-of erfbelasting te betalen. Zo weet u zeker dat uw gift voor 100% besteed wordt aan de instandhouding van het monument. Zie voor nee over schenkingen www.belastingdienst.nl

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk een eenmalige donatie te doen zonder u aan te melden als vriend. Ons rekeningnummer is  NL53 RABO 0302 3740 00

En ons RSIN/fiscaal(identificatie)nummer  is 816767324.