ACTIVITEITEN

Open Monumentendag

10 september 2023

Kerst aan de Amstel

HELP ONS, WORD VRIEND!

Onze stichting heeft een 100-tal vaste donateurs  die toegezegd hebben jaarlijks een vaste donatie te doen. Zij zijn onze Vrienden! Voornamelijk dankzij deze Vrienden kan de stichting het onderhoud aan de Urbanuskerk financieel blijven ondersteunen.
U kunt Vriend van de stichting worden door het aanmeldformulier  in te vullen en op te sturen. De minimale bijdrage is € 25,00 per jaar. Alle giften zijn gunstig aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting. Dat is echter het meest gunstig als u via een onderhandse akte vastlegt minimaal 5 jaar lang achtereen een schenking te doen. Wij gebruiken hiervoor een standaard overeenkomst van de belastingdienst. Op ons aanmeldformulier kunt u aangeven of u een onderhandse akte wilt afsluiten of niet. In het geval van een onderhandse akte neemt onze penningmeester contact met u op om deze gezamenlijk in te vullen. Z Alle Vrienden van de stichting ontvangen tegen het eind van het kalenderjaar onze jaarlijkse nieuwsbrief met een betalingsherinnering en worden via e-mail en Facebook op de hoogte gehouden van onze activiteiten. De Stichting is onafhankelijk van het kerkbestuur en het bisdom. Uw giften worden gegarandeerd besteed aan het onderhoud aan het kerkgebouw en de pastorie van de Sint Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. Het is ondenkbaar dat dit markante gebouw door verwaarlozing of slecht onderhoud uit het beeld van het Amstelland zou verdwijnen.

Vragen over Vriend worden en andere sponsormogelijkheden:
Mevrouw Monique (M.J.C.) de Bruin, penningmeester, telefoon: 06-23259298, email: penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl

IMPRESSIE MONUMENTENDAG 2021