Organisatie

Ons doel

Onze stichting bestaat sinds 1981. De doelstelling van de stichting is een bijdrage te leveren aan de instandhouding van de Urbanuskerk te Nes aan de Amstel. De eerste kerk die Joseph Cuypers zelfstandig als bouwmeester tot stand heeft gebracht. Dit rijksmonument dat al ruim 130 jaar oud is vraagt voortdurend onderhoud. De verantwoordelijkheid voor de instandhouding berust bij de eigenaar van het gebouw en dat is het kerkbestuur. Het kerkbestuur zal zijn uiterste best doen om het gebouw voor nu en de toekomst in stand te houden. Daar kan het kerkbestuur vanzelfsprekend goede hulp bij gebruiken en een Stichting Vrienden is zeker een van de aangewezen instanties die daar ongebonden en ongedwongen vorm aan kan geven.

Bestuur

Peter (P.J.) Overdijk, voorzitter, telefoon: 06-23317977, email: voorzitter@vriendenurbanuskerknes.nl
Marc (M.) van Lammeren, secretaris, telefoon: 06-25386831, email: secretaris@vriendenurbanuskerknes.nl
Monique (M.J.C.) de Bruin, penningmeester, telefoon: 06-23259298, email: penningmeester@vriendenurbanuskerknes.nl
Vincent (V.T.J.) Blom, algemeen bestuurslid, telefoon: 06-25259586, email: projecten@vriendenurbanuskerknes.nl

In de statuten van de stichting is in artikel 4 lid 6 vastgelegd:
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Ze hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.