Onze bijdragen door de jaren heen

De restauratie- en onderhoudsadviezen die tweejaarlijks door Monumentenwacht worden uitgebracht zijn van dien aard dat de parochie continu voor een grote uitdaging staat om de financiën bijeen te brengen voor de broodnodige restauraties. Als stichting willen we ons daar met alle mogelijke middelen blijven inzetten. Wij vragen u naar vermogen bij te dragen door vriend te worden of een donatie te doen.

 

  • jaren ’80 : bijdrage nieuwe fundering
  • jaren ’90 : bijdrage restauratie
  • 2007: € 60.000 restauratie Adema orgel
  • 2013: € 30.000 groot onderhoud noordgevel
  • 2015-2016: €80.000 restauratie doopkapel
  • 2017-2018: € 67.000 restauratie glas-in-lood ramen en muren Maria kap[el met bovenliggende koorzolder
  • 2019-2021: €114.000 restauratie glas-in-lood ramen en muren priesterkoor